Aquafilter Plzeň – jediné inteligentní řešení

ÚPRAVY VODY PRO DOMÁCNOSTI, OBCE, PRŮMYSL A ZDRAVOTNICTVÍ

STOPStop

  • Tvrdé vodě
  • Dusičnanům
  • Dusitanům
  • Železu
  • Manganu
  • Bakteriím

+ více informací o filtrační technologii

Úvodem o firmě:

Firma AQUAFILTER Plzeň se zabývá filtrací vody pro potřebu domácností, restauračních, školních, zdravotnických zařízení a filtrací vody pro průmyslové a obecní účely. Naším cílem je nabídnout zákazníkům široké spektrum kvalitních zařízení na úpravu vody se zaměřením na odstranění nadlimitních hodnot železa, manganu, dusičnanů a dusitanů, chemických látek, těžkých kovů, anorganických minerálů a změkčení vody. Upravená voda tak splňuje parametry doporučené Světovou zdravotnickou organizací WHO. Při uspokojování požadavků našich zákazníků čerpáme z více než desetiletých zkušeností v oblasti filtrace. Věříme, že i Vy u nás najdete pomoc při řešení problémů s kvalitou vody.

Vyrobilo DESTINY reklamní studio s.r.o.